Mô tô Ken
16 Đồng Đen, P14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
093.216.1467 - Mr Khoa
In bài này